Alcalde de La Vega sometera a la Justicia a Cherry Scom