Video : Marino Zapete aclara que no ha sido tiroteado , ni apresado